Cung cấp lắp đặt 2 Máy đo thân nhiệt và khử khuẩn tự đồng K10 PRO